Мъжка папрат - Действие и приложение:

Коренището съдържа производни, които потискат нервната система, мускулната и сърдечната дейност, дразнят лигавиците и предизвикват възпаление. Прилагат се за лечение при опаразитяване с панделковидни глисти (тении), като се спазват съвсем точно назначените от лекаря доза, диета и схема на лечение. Непременно след лекарството трябва да се вземе солево очистително -английска сол. (Да не се взема рициново масло!)

Никога не трябва да се приема без лекарско назначение и надзор.

Мъжка папрат - Описание:

Мъжка папратМногогодишно тревисто растение с дебело, късо кафяво коренище, гъсто покрито с останки от листни дръжки, от върха, на което излиза снопче едри листа, дълги до 150 см и широки до 25 см. Листната дръжка е 2-4 пъти по-къса от петурата, дебела до 5 мм, покрита, както и оста на петурата, с многобройни кафяви люспи. Петурата е продълговато ланцетна до елиптично-ланцетна, към върха постепенно стеснена, в по-голямата си част напълно переста, с пересто разделени дялове, които от своя страна са пересто разсечени, като делчетата им са свързани в основата си и са тъпо назъбени. На върха си листът е пересто разсечен. Сорите бъбрековидни, разположени от двете страни на средната жилка. Покривалата са голи, бъбрековидни, неопадливи.

Мъжка папрат - Използвани части:

В медицината се използува коренището (дрога Rhizoma Filicis - maris), което ре изважда през март или през септември - октомври. Да не се смесва с коренището на женската папрат (Athirium filix - Femina (L.) Roth).

Мъжка папрат - Начин на употреба:

Около 2 чаени лъжички от растението се варят в половин литър вода в продължение на 5 минути. Прецежда се и се пие по половин кафена чашка, три пъти на ден, преди хранене.

Билката се използва само под лекарски контрол, тъй като е отровна.

Мъжка папрат - Лечебни съставки:

Съдържа редица производни на флороглуцина - аспидинол, албаспидин, филиксова киселина (филицин), флаваспидинова киселина и др. Освен това в коренището се съдържат етерично масло, флавоноиди, дъбилни вещества, тлъсто масло, скорбяла и др.

Мъжка папрат - Къде се среща?

Среща се често по сенчести влажни места из гори и храсталаци в цялата страна, като в планините стига докъм 1800 м н. в.