Петнист бял трън - Действие и приложение:

Претежава жлъчегонно, слабително и тонизиращо действие.

Плодосемките се прилагат при чернодробни заболявания и камъни в жлъчния мехур. Особено ценно е хепатопротективното им (предпазващо черния дроб) действие.

По-рядко се назначават при хроничен бронхит. Понякога се използуват и листата освен при изброените заболявания и при хемороиди, високо артериално налягане, запек и др. Младите листа на растението се използуват като витаминозна пролетна салата. От плодосемките са получени препарати (силимарин и легалон) с хепатопротективно действие.

Петнист бял трън - Описание:

Петнист бял трън Едногодишно или двегодишно бодливо растение. Стъблото е 20 - 150 см високо, право, неразклонено или слабо разклонено, почти голо. Приосновните листа са с дръжки, пересто наделени 25 - 50 см дълги и 12 - 25 см широки, голи. Стъбловите листа са по-дребни и по-слабо наделени, приседнали, стъблообхващащи; листните дялове завършват с жълтеникавобели, твърди, до 8 мм дълги бодли.

Цветните кошнички са единични, 2,5-4 см в диаметър с обвивка от бодливи листчета. Всички цветове са тръбести, пурпурночервени. Плодосемките са продълговато яйцевидни, 6 - 8 мм дълги, лъскави, с хвърчилка от бели власинки. Цъфти юни-август.

Петнист бял трън - Използвани части:


Още по темата Бяло течениеКак да възвърнем жизнеността си в началото на пролетта?Наистина ли е полезно да пием много водаКак да се освободим от токсините в нашето тяло?Използуват се плодосемките

Петнист бял трън - Начин на употреба:

Плодосемките се дават по 1-2 г дневно в естествен вид или във воден или спиртен извлек. Петнадесет грама дрога се запарва с 250 см3 вода и се пие по 1 супена лъжица през 2 ч. Листата се прилагат по 2-5 г дневно под формата на запарка.

Петнист бял трън - Лечебни съставки:

 Съдържат флавоноиди (флаванолигнани), слузни вещества, тлъсто масло, смоли и др.

Петнист бял трън - Къде се среща?

Расте край пътища и огради като рудерално растение предимно в южните части на страната, но сравнително рядко.