Ефедра - Действие и приложение:

Лечебното действие на дрогата се дължи на съдържащия се в нея ефедрин. Ефедринът повишава артериалното налягане, възбужда дихателния център, засилва и учестява сърдечните съкращения и подобрява кръвообращението, разширява бронхите.

За лечение на ниско артериално налягане, бронхиална астма, сенна хрема, еластичен бронхит.

Ефедринът възбужда нервната система и може да предизвика безсъние, треперене на крайниците, сърцебиене. Не бива да се употребява от лица, страдащи от високо артериално налягане, атеросклероза, безсъние и др.

Ефедра, артериалното налягане, възбужда дихателния център, засилва и учестява сърдечните съкращения и подобрява кръвообращението, разширява бронхите

Ефедра - Описание:

Малко двудомно храстче от групата на голосеменните растения, с изправени, силно разклонени и начленени стъбла, високи 10-50 см. Клонките са фино ребрести, зелени, срещуположни или събрани в прешлени по 3-4. Листата са много дребни, около 2 мм дълги, ципести, сраснали в основата си във вид на влагалище. „Цветовете" са жълти, събрани в дребни шишарчици. Мъжките са на групи по много, а женските - по 2 на върха на клонките с 2-4 покривни листчета, които при узряване на семената стават месести, червени.

Ефедра - Използвани части:


Още по темата АлергияАстмаБронхитАстма - Симптоми и Лечение на АстмаГруби лекарски грешки в областта на лекарствената терапияХомеопатията като помощник на психосоматичната медицинаВ медицината се използуват стръковете (дрога Herba Ephedrae), които се берат по време на цъфтежа.

Ефедра - Начин на употреба:

В медицината се употребява чистият ефедрин (по лекарско предписание). В народната медицина билката се използва, като 2 г дрога се залива с 250 см3 вряща вода. Това е дозата за 1 ден.

Ефедра - Лечебни съставки:

Съдържа алкалоидите ефедрин и псевдоефедрин, а също и танити.

Ефедра - Къде се среща?

Среща се сравнително рядко из скалисти и песъчливи места по Черноморското крайбрежие, край Девня и Айтос, в Странджа, Западна Стара планина (Белоградчишко, Михайловградско), Софийско (с. Долни Пасарел), Родопите (Асеновградско).