Описание

Дърво, високо до 25 м, с жълтеникави чупливи млади клонки, съвършено голи. Листата дълги 6-15 см, широки 1,5-4,0 см, ланцетни до яйцевидно-ланцетни, дълго заострени, напилено назъбени, отгоре тъмнозелени, отдолу сиво-зелени, старите голи. Дръжките дълги 1,0-1,4 см, на върха с 1-2 белезникави жлези (брадавички).

Крехка върба, заместител на кората от бяла върба, Билка, Билки

Прилистниците полусърцевидни. Клонките, носещи ресите, са с целокрайни листа, а прицветниците са обратно яйцевидни, отгоре дълго влакнести. Мъжките реси лълги до 5 см, а женските до 7 см. Плодната кутийка с дръжка, 2-3 пъти по-дълга от задната жлеза.

Използвани части

Използва се върбовата кора

Къде се среща?

Край реки и блата в цялата страна заедно с бялата върба. Цъфти март — май.

Действие и приложение

В съвременната медицина намира приложение като заместител на кората от бяла върба, а в народната медицина се използва както бялата върба.