ЛютичеПълзящо лютиче - Действие и приложение:

Употребява се в народната медицина.

Пълзящото лютиче подобно на всички останали лютичета е с  лютив вкус и е отровно. Тревопасните животни го избягват, не го пасат и затова  то се причислява към вредните ливадни плевели. А и никаква друга полза от него няма.

Пълзящо лютиче - Описание:

 Многогодишно тревисто растение с късо коренище. Стъблото изправно, високо до 70 см или приповдигащо се, с надземни, стелещи се и вкореняващи се във възлите издънки. Листата два пъти тройни, на дълги дръжки, като всеки дял е изрязан. Средният дял на по-дълга дръжка. Най-горните листа приседнали. Цветовете на дълга дръжка, 2-3 см в диаметър.

Чашката от 5 листчета, голи, разперени. Венчето златистожълто, два пъти по-дълго от чашката, съставено от 5 листчета. Тичинките и плодниците много. Плодниците разположени върху изпъкналото цветно легло, което е покрито с четинки. Яйчникът горен.


Още по темата Скарлатина (шарка) - симптоми, особености и лечениеМозъчен аневризъмМигрена - Причини и Симптоми на Мигрената. ГлавоболиеЯзва на стомахаПункциите при синузит се заменят с билкиГруби лекарски грешки в областта на лекарствената терапияПлодът сборен, съставен от много закръглено яйцевидни орехчета с дълго, почти право носче.

Пълзящо лютиче - Къде се среща?

По влажни и заблатени места, край локви и потоци в цялата страна почти до 2000 м н. в. Цъфти април - август.