Дребно обичниче (Демир Бозан) - Действие и приложение:

Използва се предимно в народната медицина. В народните вярвания се твърди, че билката може да се носи като амулет, поради което от листата на билката се поставя в амулети за късмет, здраве, любов и против уроки.

Внимание! Силно действаща билка! ОТРОВНО!
За лечение се използва само по лекарско предписание!

Дребно обичниче (Демир Бозан) - Описание:

Дребно обичниче - Демир БозанМногогодишно тревисто растение с ръбесто, дълбоко набраздено стъбло, високо до 1,5 м, голо или рядко с жлезисти власинки. Листата на дълга дръжка, 3 - 4 пъти перести, в общото си очертание широко триъгълни, дълги 7 - 30 см и почти толкова широки. Листчетата почти кръгли или обратно яйцевидни до клиновидни, дълги до 30 мм и толкова широки, отпред обикновено с три зъбчета. Цветовете много, събрани по върховете на стъблото в широка, разперена метлица. Околоцветникът прост. Венчелистчетата липсват. Чашелистчетата 4-5 на брой, зеленикавожълти, дълги 3  - 4 мм, яйцевидни. Тичинките много (10-15), увиснали, дълги 7 - 8 мм, по-дълги от околоцветника. Яйчникът горен. Плодчетата голи или жлезисто влакнести, дълги 2,5 - 4,0 мм, приседнали, странично сплескани, с късо носче.

Къде се среща?

По сухи тревисти и каменливи места, ливади, храсталаци и горски поляни почти до алпийския пояс. Цъфти май - август.