НаваличеНаваличе - Действие и приложение:

Наваличето се прилага в народната медицина като средство за лечение на гинекологични заболявания с възпалителен характер. Употребява се и за лечение на безплодие, което е предизвикато от възпалителни процеси. Използва се при токсикоза на  бременността, маточно кръвотечение, фибромиоми на матката, нарушения на месечния цикъл. Наваличето има уриноотделящо и антисептично действие. Употребява се за лечение при възпаление на пикочния мехур и бъбреците.

Наваличе - Описание:

Наваличето е многогодишно тревисто растение от род Папрати. Този род включва около 135 вида растения.Има късо и дебело коренище. Листата му са тъмнозелени, кожести, дълги около 10-16см, просто перести с дълги дръжки около 6-7см, тя е покрита  с раждиви люспи. Младите листа са покрити с нервни белезникави люспички. Когато узряват спорангиите се уголемяват и почти се сливат, като покриват долната повърхност на листата. Листната петура към двата си края е стеснена и е ланцетна. Листните дялове са от 15 до 50 на брой. Тези в долната част са триъгълни, а другите са широко ланцетни, извити напред и сърповидни. В основата си от горната страна с по-малко или по-голямо остро уширение, което е шиловидно напилено с по 3 вилужни жилки. Спорите са разположени в два реда от двете страни а средната жилка, но само в горните дялове.

Наваличе - Използвани части:

Използваемите части на наваличето са листата.

Наваличе – Начин на употреба:


Още по темата Цистит - дигноза, симптоми, лечениеПростатит - възпаление на простатната жлезаЗнаете ли как да се предпазите от цистит?Как да излекуваме инфекция на пикочните пътищаБилки и имуностимуланти спират циститаДа се предпазим от цистит през лятото Употребява се под формата на отвара.

За лечение на хроничен простатит се предлага следната рецепта  за запарка:

Смесват се: стебла от кръглолистно наваличе със стебла от калуна  15 г., 12г. стебла от канадска злолетница, цветове от акация и стебла великденче по 10 г.,кооренища от пирей, вишневи листа, плодове от хвойна и семена  от обикновен девисил по  8 г.и листа от обигновенна вълча ябълка - 5 г. Взема се 1 с.л. от сместа, която се залива с 500 мл. кипяща вода, оставя се да  кисне 1 час, прецежда се и се изпива на 4 приема през деня/1 час след  хранене/. Курсът на лечение е 25-30 дни. Може да се повтори след 2-3 седмици.

Наваличе - Къде се среща?

Наваличето произхожда от Северна Америка. Среща се по сенчести места, във всички наши планини от 900 до 2400м н.в. Гланцовото наваличе се намира в естествени находища в Северна Америка, Китай, Япония, Югозападна Азия и Европа.